Dashcam legaal?

Rechter hamerIs een dashcam legaal? De legaliteit van een dashcam wordt soms in vraag gesteld als men op het punt staat een dashcam te kopen. Eerder hadden we al een artikel over de rechtsgeldigheid van dashcam opnames. Hierin hebben we al een aantal tips gegeven over het gebruik van dashcam beelden in een rechtzaak. Toch blijven er regelmatig vragen opduiken over het feit of een dashboard camera al dan niet legaal gebruikt kan worden.

Aangifte doen voor dashcam?

Het meestgehoorde fabeltje over dashcams, is het feit dat deze altijd vooraf aangegeven moeten worden. Dit is absurd; een smartphone of draagbare camera moet ook niet aangegeven worden. Toch kun je hier ook mee opnemen. Het gaat enkel om beveiligingscamera's die een aangifte vereisen omdat deze dienen om overlast te registreren / orde te handhaven en omdat hiermee gerechtsgegevens verzameld worden (in tegenstelling tot persoonlijke gegevens).

Dashcam achter spiegel in wagenEen dashcam kan niet gezien worden als beveiligingscamera, aangezien deze in een besloten ruimte hangt (uw auto) en niet het doel heeft om de orde te handhaven maar om persoonlijke gebeurtenissen vast te leggen (zoals je met een smartphone of draagbare camera ook kan). Je verzamelt echter toch gerechtelijke gegevens, dus de privacycommissie heeft een oplossing!

De privacycommissie geeft aan dat een dashcam legaal is, indien men enkele regeltjes in acht neemt:

  • De beelden zijn voor het beheren van eigen geschillen, zoals bij een aanrijding.
  • Respecteren van het proportionaliteitsbeginsel. Simpel gezegd: oude filmpjes wissen als er niks noemenswaardig gebeurd is. Goed nieuws: dashcams werken op het principe van cyclische opnames en overschrijven dus sowieso oude filmpjes automatisch als de schijf vol is!
  • Voldoen aan de informatiewet. Simpel gezegd: na het ongeval de tegenpartij inlichten over het feit dat je een dashcam hebt.
  • Neem de nodige veiligheidsmaatregelen. Simpel gezegd: zorg dat de beeldgegevens niet in de verkeerde handen terecht kunnen komen.
  • Aangifte verrichten. Wacht eens... dat moest toch niet? Inderdaad: indien u het niet doet, heeft de dashcam geen bewijskracht, maar in de meeste gevallen (en steeds meer) worden de dashcam beelden toch als bijkomend bewijs beschouwd aangezien de gepleegde feiten meestal zwaarder wegen dan de schending van de privacywet. Wil je toch 100% zeker zijn? Geef de dashcam aan op de website van de privacycommissie. Je betaalt er een kleine som voor maar je bent zeker dat de dashcam beelden verwerkt kunnen worden. De kostprijs ligt rond de € 25.


Wat de commissie zelf zegt:

“Een overtreding vaststellen en filmen, is iets wat een burger mag. Maar hij mag er enkel mee naar de politie stappen, niet naar sociale netwerksites. Omdat de gevolgen daarvan niet in te schatten zijn”, zegt woordvoerster Eva Wiertz van de Privacycommissie in De Morgen.

 

Dashcam privacy en gezond verstand

Gooi de dashcam opnames niet zomaar op Internet. Gebruik uw verstand en hou deze uitsluitend voor verzekeringen / ordediensten. Als het écht moet, kun je gezichten en nummerplaten onherkenbaar maken. Het gezond verstand is niet alleen voor de eigenaar van de dashcam van belang, maar net zo goed voor de verzekeraars, ordediensten en rechters. Meer en meer aanvaarden deze partijen moeiteloos de dashcam videofragmenten, aangezien deze heel wat duidelijkheid brengen in de omstandigheden van bijvoorbeeld een ongeval, verkeersagressie en dergelijke.

Als een chauffeur beboet zou worden voor dashcam film materiaal, dan kan toch net zo goed elke toerist met een camera een boete verwachten? Hierop worden ook heel wat mensen herkenbaar gefotografeerd of gefilmd. Het is eenvoudig: dat gebeurt gewoon niet.

Auto met dashcam beschotenEen ander voorbeeld: er gebeurt een dodelijk ongeval, een aanslag of moord. Dan twijfelt niemand er over dat de dashcam beelden legaal zijn en bruikbaar in een rechtbank.

De beelden van deze dashcam waren ook bruikbaar toen politie agenten doodgeschoten werden bij een poging tot het aanhouden van de crimineel in kwestie.

Dashcams en het nieuws

Laat ons nu eens even nadenken over de praktische kant van de zaak. Hoe vaak komt het niet voor dat men na een ongeval of misdrijf zegt: "De exacte omstandigheden moeten nog onderzocht worden", of "Over de precieze oorzaak van het ongeluk tast men nog in het duister”.

Alleen met de auto op weg zijn en iets voor krijgen? Het zou toch handig zijn moesten hulpdiensten of politie achteraf de ware toedracht kunnen achterhalen? Ik zou zelfs durven te stellen dat het gebruik van een dashboard camera aan te raden valt voor iedereen. Sterker zelfs, in Amerika wil men in 2014 dashcams verplichten in alle nieuwe auto's.

Een ander voordeel is het feit dat verkeersagressie ongetwijfeld zou dalen als iedereen bewust is van het feit dat ze gefilmd worden. België, maar net zo goed heel Europa, kan op dat vlak dus nog wat leren van de Verenigde Staten op vlak van Privacy vs. Gezond verstand.

Meer argumenten voor dashcams

De privacycommissie is een advies orgaan en is geen gerechtelijke macht die bindende voorwaarden oplegt. Het is dus niet zo dat de mening van de commisie door elke rechter zomaar als wet aangenomen wordt. In werkelijkheid gaan rechters heel vaak anders oordelen in het voordeel van de eigenaar van de dashcam.

Privacy gaat over mensen. Auto's die herkenbaar in beeld worden gebracht, hebben dus niks met privacy te maken.

Verder is er nog de vrije informatie en nieuwsgaring of simpel gezegd: iedereen heeft het recht om een camera te gebruiken om bepaalde nieuwsfeiten vast te leggen.